นิทานเรื่อง สานกระบุง

สรุป: 
นิทานเรื่อง สานกระบุง เป็นเรื่องเล่าของชาวเลอเวือะ มีคติสอนคนในครอบครัวให้ดูแลซึ่งกันและกัน หากอยากได้รับการปฏิบัติที่ดี ต้องรู้จักทำดีกับผู้อื่นก่อน หากคิดร้ายหรือทำลายผู้อื่น ผลการปฏิบัตินั้นก็จะย้อนสู่ตนเช่นกัน
รายละเอียด: 

ครอบครัวหนึ่ง มีพ่อ แม่ ลูก และปู่ที่เป็นอัมพาต วันหนึ่งผู้เป็นพ่อได้สานกระบุง ลูกจึงถามว่าสานไปทำไม พ่อจึงตอบลูกว่า สานเพื่อนำปู่ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ไปลอยน้ำเพราะไม่มีใครดูแล เมื่อถึงวันที่พ่อนำปู่ใส่กระบุงไปลอยน้ำ ลูกก็ไปกับพ่อด้วย และบอกพ่อว่าอย่าทิ้งกระบุงเลย เพราะยังมีสภาพดีอยู่ และวันหนึ่งเมื่อผู้เป็นพ่อแก่เฒ่าตนก็จะได้นำมาใส่กระบุงนี้ อย่างที่พ่อได้ทำกับปู่ เมื่อผู้เป็นพ่อเห็นดังนั้นจึงตัดสินใจไม่นำพ่อของตน หรือปู่ของลูกไปลอยน้ำแล้ว เพราะคิดได้ว่าสักวันหนึ่งตนก็ต้องแก่เฒ่าและช่วยเหลือตนเองไม่ได้เช่นกัน หากทำตัวอย่างหรือประพฤติตนให้ลูกเห็นอย่างไร ผู้เป็นลูกก็จะทำอย่างนั้นกับตนเช่นกัน จึงนำทั้งกระบุงและปู่กลับไปดูแลที่บ้านเหมือนเดิม

ผู้แปล นายประพันธ์ จันทร์ยวง

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

โบสถ์เทเรซา ม.3 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110